תקנון למענך

1. אי.מ.סי מפעילה מועדון הטבות למענך עבור החברות הגדולות במשק, לרבות ארגונים רחבי היקף במשק הישראלי, משרדים ממשלתיים, עיריות ומועצות אזוריות, קופות חולים, ועדי עובדים ובאמצעותו להציע לחברי המועדון מגוון הנחות והטבות בבתי עסק שונים ברחבי הארץ ולשפר את רווחתם…
2. החברות במועדון פתוחה רק על ידי הסכם מיוחד בין המועדון להנהלת חברות ציבוריות / חברות פרטיות / ארגונים / ועדים / משרדים ממשלתיים / עיירות / מועצות .
3. לאחר חתימת ההסכם, זכאית החברה/ועד/ארגון לקבל שם משתמש וסיסמא ראשונית לכלל העובדים. עם קבלת הסיסמא הראשונית, ניתן להתחבר, להגיע לאזור האישי באתר ולבחור בין מגוון ענק של מוצרים במחירים מיוחדים בשבילכם !
4. החברות במועדון היא וולונטרית וכפופה להוראות תקנון זה, על התיקונים שיחולו בו מעת לעת.
5. רכישת שירות, ו/או מוצר, ו/או הסתייעות בשירותי אתר המועדון מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.
6. הפעילות והקניה באתר המועדון כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה.
7. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.
8. אי.מ.סי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון, כולה או חלקה, בכל את ו/או להפסיק את זכאותך ליהנות מפעילות המועדון.
9. מועדון "למענך" הינו מועדון הטבות על מנת לשפר את רווחתם של עובדים, בדרך של הצעת מגוון הנחות והטבות בבתי עסק שונים ברחבי הארץ. המועדון מופעל ומתוחזק על ידי חברת "אי.מ.סי
10. האתר – אתר האינטרנט של המועדון שבכתובת: www.lmaancha.co.il. האתר מופעל ומתוחזק על ידי חברת "אי.מ.סי".
פרטיות
1. לשם כניסה לאתר נדרש הזכאי להשתמש בסיסמה הראשונית שקיבל ממקור העבודה שלו לאחר מכן להזין את השם המלא, מייל ולאיזה חברה/ארגון/ועד הוא שייך , ולבסוף החבר יבחר סיסמא אישית עם כניסתו הראשונית לאתר.
2. לצורך השימוש באתר ואבטחת האספקה של מוצרים ושירותים נדרש הזכאי למלא מספר פרטים שיאפשרו לקיים עמו קשר. המדובר בפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני,
3. פרטי הרכישות שיבוצעו על ידי חבר המועדון, יישמרו במאגר המידע של המועדון, לצורך מעקב על הרכישה ומתן שירות לקוחות.
4. לזכאי ידוע והא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר למועדון, לרבות אלה הנובעים מפעילותו באתר ישמרו במאגרי המידע של המועדון וישמשו לצורך ניהול ותפעול המועדון, טיפוח הקשר והשירות מול חברי המועדון, לצרכים שיווקיים וסטטיסטיים ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלה. כמו כן הפרטים האמורים ישמור במאגר המידע של למענך
5. החברה מפעילה אמצעי אבטחה מחמירים למניעת חדירה לזירת המכירות ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. יחד עם זאת, מאחר ולא ניתן למנוע שיבושים באופן מוחלט, הרי ההסכמה לתקנון זה משמעה שלרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או למענך, או כל מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור, שלא בשליטת ו/או באחריות החברה והכל בכפוף לכל דין.
6. הזכאי מסכים ומאשר לקבל שירותי דיוור ישיר, לרבות עדכונים, סקירות מקצועיות והצעות למוצרים ו/או שירותים נוספים מאת החברה ו/או חברות הקשורות עמה ו/או למענך ו/או מי מטעמה של למענך וכן להעברת המידע לצורך מימוש מטרות אלו ובהתאם לכל דין, באמצעי התקשרות שנמסרו על ידו, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני ומסרונים. במידה וחבר המועדון אינו מעוניין לקבל את שירותי הדיוור כאמור לעיל, הוא יכול לשלוח מייל בבקשה להסרה מרשימת התפוצה לכתובת אלקטרוני lmaancha.info@gmail.com .
7. האמור לעיל לא חל במקרה בו התקלה כאמור נובעת ממחדל או רשלנות של החברה, מי מעובדיה או מהפועלים מטעמה, לרבות הספקים.
8. חבר המועדון מתיר בזאת למועדון לעשות שימוש במידע ולפלח אותו במטרה להציע הטבות המותאמות לנתוני אוכלוסיית הזכאים.
9. המועדון מתחייב לשמור את המאגר ופרטי הזכאים, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, ולא להעביר את פרטי הזכאים לצד שלישי כלשהו, אלא על פי הרשאה מפורשת של החבר.
אחריות למענך
1. למענך אינה צד לעסקאות לרכישת הטבות כלשהן ואינה נושאת בשום אחריות הקשורה לביצוע עסקאות אלה.
2. המוצרים והשירותים המוצגים באתר מוצעים על ידי בתי עסק שהוגדרו, והם האחראים הבלעדיים לתכונותיהם, איכותם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לאותם מוצרים, או שירותים.
3. הספקים נושאים באחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת למוצרים, במקרים שתעודה כזו אכן נדרשת.
4. על פי החוזים בין החברה לספקים, הספקים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן.
5. המוצרים באתרים מוצגים בתום לב ובאחריות הספקים. אין בהצגתם באתר משום המלצה לרכישה ו/או הבעת דעה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיוצא בזה מטעם המועדון ו/או החברה ו/או ההסתדרות.
6. השירותים והמוצרים מוצעים לשימוש כמות שהם ("as is"). לא תתקבל כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי הלקוח ולדרישותיו. אחריות החברה תחול רק במקרים בהם הייתה הטעייה בתיאור המוצר או השירות ותכונותיהם.
7. הצילומים באתר מיועדים להמחשה בלבד ואין לראות בהם תיאור מחייב של המוצר הנרכש.
8. במקרה של רכישת מוצרים פגומים, זכאי הלקוח להחליפם או להחזירם ולקבל את כספו בחזרה על פי חוק.
9. הספק לא יהיה אחראי על התקנה של מוצר המחייב התקנה של טכנאי ושהתבצעה על ידי הלקוח.
10. במקרים בהם הרכישה נעשית באמצעות החברה (כלומר, רכישה באתר האינטרנט), על אף שהאחריות בקשר למוצרים ו/או השירותים מוטלת על הספק, תטפל החברה בתלונות הלקוחות.
11. במקרים בהם הרכישה נעשית ישרות מול בתי עסק ו/או ספקים, מוטלת האחריות ישירות כל בתי העסק והספקים הנוגעים בדבר. במקרה של תלונה יתבקש הלקוח לפנות ישירות לבית העסק או לספק. החברה תסייע בידי הלקוח למצות את התלונות ולהגיע לפתרון משביע רצון.
12. רכישת שובר באתר מחייבת את החברה לספק לרוכש את השובר או את השירות שנרכש בלבד. החברה איננה אחראית למוצר או השירות הנרכשים.
13. השירותים והמוצרים המוצגים באתר זה מוצעים לציבור על ידי הספק/בתי העסק על פי מצגי ותנאי העסקה המוצעת והספק בלבד אחראי בלעדית לספקם לרוכש, באיכותם ועל פי תכונותיהם על פי מצגי הספק.
14. הצגת המוצגים באתר נעשית במוצרים ועזרים שהספק ו/או משהו בשמו העביר לחברה והיא איננה מביעה דעה או עושה מצג על טיבם, אופיים, תכונותיהם וכיוצא בזה.
15. הספקים התחייבו כלפי החברה וכלפי כל רוכשי המוצרים/שירותים המוצגים על ידם באתר זה באחריות מלאה למוצר, לשירות, ועמידה בכל תנאיהם כפי שהם מוצעים על ידי הספק וכפי שאושרו על ידי הרוכש בתהליך הרכישה בזירת המכירות.
16. כל טענה, תביעה או דרישה בגין המוצר או השירות שנרכש באתר או באמצעותו יופנו אל הספק לטיפולו ולא אל החברה.
מידע על המפורסם באתר
1. מוצר / שירות המופיע באתר יפורסם באמצעות "דף מכירה", שם יפורטו הפרטים הרלוונטיים לגביו וכן התנאים לרכישתו, לרבות הגבלת מספר הפריטים אותם רשאי לקוח אחד לרכוש.
2. הפרטים לגבי המוצר / השירות המופיע כאמור ב"דף המכירה" באתר נמסרו על ידי בתי העסק המציעים את המוצרים/השירותים – המועדון עושה כמיטב יכולתו לוודא את נכונות הנתונים, אולם הוא אינו אחראי לנכונות המידע הנמסר לגבי המוצרים, או השירותים, טיבם, איכותם, מחיריהם, כמותם במלאי, מועדי אספקתם, אחריות, מפרט טכני וכיוצא בזה.
3. תיאור ההטבה ו/או המוצר המופיע באתר עשוי להיות חלקי בלבד. לקבלת מלוא הפרטים הרלוונטיים להטבה ו/או לשירות ו/או למוצר המבוקש יש לפנות, לפי העניין, לבית העסק ו/או למוקד השירות של המועדון.
4. האתר כולל גם הפניות לאתרי חוץ בו מפורטות הטבות נוספות הניתנות ישירות על ידי אתרי החוץ. השימוש באתרי החוץ כפוף לתנאי השימוש הקבועים באתרי החוץ ואינו באחריות המועדון ו/או החברה.
5. התמונות המתארות את ההטבות נועדו להמחשה בלבד.
6. אין באמור באתר ובמידע הכלול בו משום הצעה, שידול או ייעוץ לרכישת מוצר ו/או לשימוש בהטבה כלשהיא ו/או לביצוע פעולות. האחריות על ביצוע השוואה ובחינת ההצעות מוטלת על הלקוח.
7. הלקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ו/או חוק כרטיס חיוב, תשמ"ו – 1986.
הליך ההזמנה
1. את הרכישות מהאתר ניתן לבצע באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין (לא כולל כרטיסי "תייר" או כרטיסים נטענים). בכל רכישה יש להזין את פרטי כרטיס האשראי ופרטי המשלם במקום המיועד לכך באתר.
2. חלק מהפעולות, לרבות מסירת פרטי כרטיס האשראי, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות שירות הלקוחות של המועדון.
3. לאחר ביצוע רכישה באתר יתקבל אישור המעיד שפרטי ההזמנה נקלטה במערכת.
4. רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי ויתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הזמנתך כבת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, יפעל הספק בהליכי אספקת המוצרים כפי שהוגדרו לכל מוצר או שירות.
5. במקרה של תקלה או שיבוש בקליטת ההזמנה ועיבודה על ידי מערכת המועדון, תתקבל אצל הלקוח הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתו או הודעה בדבר תקלה כלשהי שארעה המערכת בעת קליטת השמנתו. במקרה כזה מומלץ לפנות אל שירות הלקוחות של המועדון באמצעות דואר אלקטרוני lmaancha.info@gmail.com או באמצעות מוקד השירות של המועדון 072-2775577.
6. היה וחל שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירם או בכל פרט אחר, רשאים הן הלקוח והן מוקד ההזמנות ו/או הספק לבטל את הרכישה והלקוח לא יחויב בכל תשלום בגין הזמנתו שבוטלה.
7. אירוע/מופע סגור ניתן לממש אך ורק בתאריך שמצוין באתר.
ביטול עסקה
1. אתר "למענך". והחברה המפעילה עושים על מאמץ כדי ליצור חווית שירות וקניה נעימים, ויעילים ושואפים ליצירת חוויות נעימות בשירותים ובמוצרים הנרכשים באמצעות המועדון.
2. במקרה של אי שביעות רצון מתחייבת החברה לטפל בכל פנייה. הפניות יטופלו מול הספקים. חבר המועדון יעודכן על קבלת פנייתו ובתום הטיפול יקבל מענה.
3. בכל רכישה של שירות או מוצר דרך האתר יקבל הרוכש אישור בדבר פרטי הרכישה. על הרוכש לבדוק את פרטי ההזמנה ולוודא שלא נפלה בה טעות.
4. ביטול רכישה יעשה בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן ו/או כל דין אחר.
5. ניתן לבטל הזמנות ללא חיוב דמי ביטול באופן עצמאי באתר עד 14 ימים מיום ביצוע הזמנה (בהתאם לחוק הגנת הצרכן ) בקטגוריות קולנוע, אטרקציות וארוחות למעט הזמנות בהם נשלח קוד קופון כל עוד באתר מופיעה אפשרות ביטול זו.
6. במקרה בו המוצרים לא יהיו תקינים בעת קבלתם, יהיה זכאי הרוכש להחזר כספי של דמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיו על פי כל דין.
7. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, לא ניתן להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול שהלקוח פתח את אריזתם המקורית. זאת למעט מוצרים שהתברר שהם פגומים, במקרה של מוצר פגום ישלח הלקוח לספק את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבל ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שהספק יקבל את פניית הלקוח, הספק ישלח אליו שנית את המוצר על פי הזמנתו המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק.
8. לא ניתן להחליף ולבטל שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה מיום הזמנת השירות.
9. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות, כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14 ג' לחוק הגנת הצרכן
10. במכירה של שוברים שמימושם תחום בזמן, יאריך הספק את תוקף השובר על פי בקשת החבר בעלות נוספת בהתאם לפער מהמחיר המלא של המוצר ובלבד שהארכת תוקף כאמור אפשרית על פי הסכמי ההתקשרות עם ספק התוכן.
11. ניתן לבטל עסקה עד 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה / רכישה בפועל באתר "למענך" ולא פחות משלושה ימי עסקים לפני מועד ההצגה / מופע ובתנאי שהמופע לא נסגר למכירה באתר. עלות דמי ביטול 5% מערך העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

אספקה / שילוח
1. פרטי החברה המעודכנים במועדון הינם הנתונים שעודכנו בטופס ההרשמה או בעדכון הפרטים באתר. באחריות חבר המועדון לוודא את עדכניותם ושלמותם של הנתונים כדי לאפשר למועדון לספק את המוצרים והשירותים הניתנים לחבר המועדון.
2. היה ובעת ביצוע ההזמנה נמסרו פרטי זיהוי שגויים שגרמו להחזרת המוצרים לספקים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול, כפי שיקבעו על ידי החברה או הספק.
3. אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופעים בדף ההטבה/עמוד המכירה של המוצר.
4. חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה' למעט ערבי חגים ומועדי חג.
5. מוצרים הנשלחים לבית הלקוח יסופקו על ידי בתי העסק באמצעות שליחים, ו/או באמצעות חברות משלוחים פרטיות וישלחו לכתובת שנמסרה על ידי הלקוח במהלך תהליך הרכישה, אלא אם צוין אחרת. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה.
6. למענך ו/או החברה ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכות המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות התקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיוצא בזה), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאי הן הספק והן המזמין להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
7. זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה על ידי הספקים ואינם בשליטתם. בביצוע הרכישה מצהיר הלקוח כי לא תהיה לו טענה נגיד מי מהספקים עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.
8. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם הספקים ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים בהן מתבצעת שליחות עד הבית. והיה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג האוויר ו/או מצב ביטחוני העלול לסכן את השליחים, יובהר העניין ללקוח על ידי הספק ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים.
9. במקרה של הובלה חריגה (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות) תחול עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח.
10. יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.
הגבלות
1. המועדון שומר לעצמו את הזכות לבצע הגבלות של סכומי ההטבה לחבר ושל מספר הרכישות שרשאי החבר לבצע, הן כמגבלה חודשית/שנתית והן בקשר למוצר או שירות מסוימים. הגבלות אלה נועדו, בין היתר, לאפשר למספר גדול ככל האפשר של חברי המועדון ליהנות מההטבות המוצעות במסגרתו.
2. יתכן ויתקיימו מגבלות נוספות על רכישת הטבות על פי המתפרסם ב"דף המכירה".
תנאי תשלום
1. החיוב בגין רכישות יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו ימסור הלקוח בכל רכישה ורכישה, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בעמוד המכירה של המוצר.
2. כל המחירים שמופיעים בעמוד המכירה של המוצר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
3. בהזמנה עבור מוצרים ושירותים שמחירם באתר נקוב במטבע חוץ, כגון טיסות ונופשים בחוץ לארץ, יחושב שער המט"ח על פי "שער מזומנים גבוה" (שער החליפין שבו הבנק עושה שימוש במקרה של ביצוע פעולות במזומן), ביום ביצוע ההזמנה, אלא אם נאמר אחרת.
4. התשלומים אינם ללא ריבית ו/או הצמדה
זכויות למענך
1. המותג "למענך" והלוגו המופעים באתר זה, נמצא בבעלותם הבלעדית של המועדון ואין להעתיקם או לעשות בהם שום שימוש אחר בלא קבלת אישור מפורש לכך בכתב.
2. שאר פרטי המידע והסמלים המופיעים באתר הם רכוש החברה ו/או בתי העסק והספקים המעניקים את ההטבות ומספקים את המוצרים או השירותים, והם מהווים סימני מסחר קנייניים של החברה ו/או של בתי העסק ואין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות הקניין בסימנים אלה.
מוקד שירות לקוחות
1. ניתן לפנות אל שירות הלקוחות –
בצ'אט (שִׂיחוּחַ), הממוקם בצד שמאל למטה בכל עמוד באתר – בשעות פעילות המוקד או בכתב באמצעות האתר או בכתובת מייל info@lmaancha.co.il
או בטלפון 072-2775577
2. שעות פעילות מוקד שירות הלקוחות:
ימים ראשון – חמישי 09:00-16:00
* לקטלוג ב PDF, לתקנון לחץ כאן